Art Gallery Deni is located in the heart of artistic Sofiadenigalley
and is a place for contemporary Bulgarian art.
We present selected works by established and young authors -
painting, graphics, sculpture, author's ceramics and jewelry.

24 Stefan Karadja Str. (next to Satirical Theater)
+359 885119311
Monday-Sunday 11.00-20.00
www.denigallery.com

_____________________

Арт Галерия Дени се намира в сърцето на артистична София
и е място за съвременно българско изкуство.
Представяме подбрани творби на утвърдени и млади автори -
живопис, графика, склуптура, авторска керамика и бижута.

ул.Стефан Караджа 24 (до Сатиричен Театър)
+359 885119311
понеделник-неделя 11.00-20.00часа
www.denigallery.com